Hur vi använder din information, tillhandahålla de produkter och tjänster som du ber.
Forskning E-postadress, namn, telefonnummer, adress, identifierbara bilder eller videor och ibland andra uppgifter.
Vi kan komma att ta emot information om din exakta geografiska plats genom.ex.Ett exempel på ett plugin-program är Facebooks Gilla-knapp. .Överföring av din uppgifter till andra länder.Frankrike Procter Gamble Frankrike SAS (LE 577) Tyskland Procter Gamble Service GmbH Grekland P G Grekland Ltd.Detta kan göras även om du inte klickar på plugin-programmet.Till exempel kan vi ta reda på att cookie-ID ABC12345 tillhör gruppen av rakhyvelsfantaster baserat på personens webbplatsbesök, ålder, kön och köpbeteende.
Om du inte lämnar en sådan begäran tas personuppgifterna bort enligt följande schema: e-post: efter 50 månader av inaktivitet via alla kanaler.
Efter namn) samt ta bort din information när vi inte längre behöver den i affärssyfte.I EU samlar vi till exempel inte personuppgifter från barn under 16 år, såvida vi inte har presentkort coop nära fått en vårdnadshavares samtycke. .Vi säljer inte dina personuppgifter till marknadsförare utanför.Om du tar bort cookies tas även din avanmälan bort.För att ge tävlingsdeltagare information om tävlingen, däribland tillkännage vinnaren av tävlingen.Vi kan fråga efter saker som ditt namn, din e-postadress eller hemadress, födelsedatum, betalningsinformation, ålder, kön, antalet personer i din familj och hur du vill fina presenter ta emot information om våra produkter och tjänster till exempel till din hemadress, e-postadress eller via sms.Vi respekterar dina personuppgifter och vidtar åtgärder för att skydda dem från förlust, missbruk eller ändring. .Du kan även erhålla en bärbar kopia av informationen. .För att hantera dina förfrågningar och se till att vi följer upp på rätt sätt eller enligt relevant lagstiftning eller P G:s policyer.