Skriv in din e-postadress för att få nyheter och erbjudanden från oss.
Detta kan som tidigare nämnt ibland vara oss på Discshop och ibland andra företag.
Många undersökningar är avsedda för vissa specifika grupper så du ladda ner pdf skrivare gratis kanske inte alltid blir utvald att delta.Enkätdata, i samband med att du blir inbjuden till din första undersökning kommer du bli ombedd att tillåta att enkätdata samlas in om dig.Du beställer presentkortet direkt till den egen e-post och antingen skriva ut den eller visa den på mobilen i receptionen.Klicka på "Bli medlem" i menyn och registrera dig genom att fylla i formuläret.Ställs det frågor till dig vars svar du inte samtycker till behandling av ska du alltså välja att inte svara på den frågan.Resultaten från undersökningar används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen - om så är fallet ska du alltid kunna undvika att svara på dessa frågor.Du kan använda dina poäng till att köpa ett presentkort på Discshop, överföra till ditt Paypal-konto eller donera till SOS Barnbyar.Alla undersökningar som skickas till dig under ditt medlemskap i panelen har en uppdragsgivare.Du får en inbjudan till en underökning via email.
Frågor och svar Här är ett par vanligt förekommande frågor från våra paneldeltagare.Din personliga information hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och kommer inte delges någon extern källa.Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar framåt.Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor.Denna ersättning växer med antalet undersökningar som du väljer att delta.Kontakt, om du har frågor om panelmedlemskapet eller den data som samlas in om dig är du när som helst välkommen att kontakta.Du betalar tryggt och säkert med visa, MasterCard, delbetalning, faktura eller PayPal.Antalet undersökningar du kan komma att få skickade till dig varierar beroende på vem du är och vilka inställningar du har valt på ditt konto.Aktiviteter, mat på restaurangerna, boende, gym, wellness och mycket mer.Om dina svar på de inledande frågorna inte passar med demografin i den utvalda gruppen kommer undersökningen att avslutas.
En genomsnittlig undersökning tar 5-10 minuter att genomföra och du får ungefär lika många kronor i ersättning som undersökningens tidsåtgång motsvarar i minuter.