I går gjorde jag en systematisk rättning av ett stavfel - 19 stycken landshövdning blev landshövding.
21.49 (CET) Även jag instämmer i att kategorin borde byta namn till Personer födda i xxx, då kan man få bort de personer som har typ Kategorin Personer från Malmö, fast artikel nämner födelseorten till typ Göteborg och där orten Malmö över huvud taget inte.03.26 (CET) Tillräcklig ämneskunskap, samt begrundat den tidigare formuleringens (eventuella) övergripande inflytande.När det gäller födelse- och dödsår har vi kategorier för dessa.09.26 (CET) Jag länkar av princip aldrig till årtal eller datum.Men det beror såklart på vilken nivå av svenska som är itunes rabatt juli möjlig, jag tycker inte det automatiskt är bäst att bara "dumpa" alster i artikelrymden.- LittleGun ( diskussion ).10.46 (CET) Ascilto : Anakronismer är anakronismer vare sig de utövas av städer mot socknar, socknar mot städer, kommuner mot landskommuner eller landskommuner mot kommuner.Vem är det som skall lugna ner sig?
15.55 (CET) Alla har en chans.
De används av en del och är ett standardiserat utseende/funktionalitet som vi har i väldigt många artiklar sedan länge.
20.19 (CET) Är det här ens ett problem?13.21 (CET) Ja, precis.Yger ( diskussion ).För användare som ofta rör sig bland dessa sidor med interna förkortningar, är dessa säkert mycket logiska.Projekt Runeberg är och förblir en guldgruva.Det kan kanske leda till friktion ibland, men jag menar att det är värt det.07.11 (CET) Ja, den automatiska relevansen för slentrianmässigt omnämnande av vad papperna säger är helt och hållet en genre- och Wikipediatradition.Om de ska vara kvar (kanske med annat namn) får vi nog acceptera att det är födelseort som gäller där.Med vänlig hälsning.18.38 (CET) Som sagt: Det är enkelt att förhindra dåliga redigeringar.

18.59 (CET) Kitayama : Tack igen!
Dessa kategorier har placerats i kategoriträdet på ett sätt som antyder att de har med identitet att göra: "personer från Riga" har placerats i kategorin för letter (för Riga är en sådan tolkning vansklig; många av stadens historiska innevånare är snarare att beteckna som tyskar).