personuppgifter gratis

8.4 Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande Vattenfall tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.
Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt när de överförs utanför EU/EES-området.
49 Dataskyddsförordningen är uppfyllda, att överföringen översättningsapp gratis är föremål för EU:s standardavtalsklausuler, att avsändaren och mottagaren är bundna av så kallade bindande rabattkod ryanair företagsbestämmelser eller för överföringar till present alla hjärtans dag USA, att mottagaren kan vara certifierad under EU-U.S.Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES.8.2 Rätt till rättelse Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.Anspråk kan ställas direkt till Vattenfall.I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar.Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig.Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Vattenfall AB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har.Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot.
Personuppgifter i samband med att elkunder anvisas till oss kommer från Vattenfall Eldistribution.
Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.2.4 Ändamål och laglig grund för behandling.Gallring Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.I alla våra e-postmeddelanden och sms finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen.Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster.När elavtalet upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter i 36 månader.Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.Vem ansvarar för mina personuppgifter?Uppgifter från våra samarbetspartners.Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp- användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten med mera).