Planetdrev pleissata, pujoa ys the perfect christmas present 2017 splicing spleissa, fläta pohja 2/II bottom botten pohjapanssari fm belly plate bottenpansar pohjapinta-ala fm basal area planareal, bottenarea pohjapuoli 9/II bottom side bottensida pohjimmiltaan 4/II basically från grunden pohjimmiltaan 18/II essentially i grunden poikittain 19/II crosswise tvärsöver poikittainen * transversal tvärs.
Ulottua, jatkaa, pidentä al58 extend nå, förlänga ulottua, ulottuma fm reach räckvidd upottaa jhk 2/II embed in fälla in upottaa nesteeseen 16/II immerse sänka ner i en vätska upottaa nesteeseen fm immerse doppa ner uppomäntä 11/I plunger sjunkkolv ura hj groove spår urakoitsija fm contractor .
Plugga tukkia, tukkeentua al45 plugg täppa till, stocka tulen sammutin fm extinguisher brandsläckare tuli 16/II fire eld; brand tulkki, mitta * gage tolk, mått tulkki, mittari * gauge mätare tulla 18/II become bli tulla 18/II enter komma, tulla joksikin 20/II become bli ngt tuloaukko.
11/II petrol bensin bensiinimoottori 19/I gasoline engine bensinmotor brutto fm gross brutto butaani fm butane butan different/erotus- 1/II differential differential diodi al47 diode diod dioksidi 18/II peroxide dioxid doping, huume al47 dope doping, narkotika, drog drive shaft allis kardaaniakseli drivaxel dynamometri 14/II dynamometer dynamometer edelleen.Aikana al42 during under.19/I easy starting lättstartad helppopäsyinen ys accessible lättillgänglig hengittä 13/II breath andas hengitys 1/I aspiration andning, andan hengähdystauko, lykkäys ys respite paus, uppskov herkkusieni * champignon champinjon herkkutatti * Boletus edulis stensopp herkkutatti * edible boletus stensopp herkkä, arka 5/II sensitive känslig herkkä, arka, murea.Jnk aikana 9/I during under tiden jnk kautta 10/II via via jnk lyömä 19/I struck slagen jnk sijasta 4/I instead istället för jnk sijasta 21/II instead of i stället för jnk vastainen 19/I adverse to i motsats till jnk.Al47 since så länge som niitata, niitti, naulita * rivet nita, nit nila fm inner bark bast niukka, riittämätön ys scarce knapp, otillräcklig nivel, napa, tukipiste * fulcrum led, nav, stödpunkt nivel, sarana * hinge gångjärn nivelakseli 5/II rockshaft kraftöverföringsaxel, kardanaxel nivelakselisto * line.Miljonsdel milliampeereina 22/II in milliamps i milliamper mitata 13/II measure mäta mitata 4/I measure mäta mitata, annostella 4/I meter portionera mitataan 22/II is measured uppmäta mitta fm dimension mått mitta 12/II measure dimension mitta 14/II measure mått mitta (yksikkö) 3/II measure måttenhet mittakello * dial.Altistaa * expose utsätta alue al44 range område alue, toimintasäde al59 range funktionsområde, arbetsområde alueilla 9/II in areas på områden alueilla hj in areas på områden aluslevy * plain washer bricka aluslevy, tiiviste, välirengas * washer bricka, tätning, distansring ampeereina 22/II in amps i ampere.Brytarspetsar brytare katkoja fm cross cutter kapare; kap katkoja fm slasher kapare; kap katsaus 9/I review översikt katsoa al48 look titta katsokaamme 12/II let's look låt oss titta kattaa, peittä 3/I cover täcka katto fm roof tak kattoteline * roof rack takställning kauha * scoop.Radio kommunikationsradio yhtymäkohta, liitos al49 junction anslutning yhtyä 18/II combine förenas yhtä aikaa 6/I at once samtidigt yhtä suuri 7/II equal lika stor yhtä suuri * equal lika stor yksi al42 single en, ett yksikkö 1/II unit enhet yksinkertainen hj simple enkel, simpel yksinkertainen.
Polttoaine 4/I LPliquid propellant flytande bränsle neula 5/II needle nål neulanen fm needle barr neva fm open bog mosse niin alhainen kuin 22/II as low as så lågt som niin kauan kuin 14/II unless så länge som niin kauan kuin.
Kokonainen, koko al48 entire helhet, hel kokonais- 13/II overall total- kokonais- fm overall helhets- kokonaispaino, bruttopaino * gross weight totalvikt, bruttovikt kokonaisuus, eheys ys integrity helhet kokonaisuuteen * integral till sin helhet kokoomaputki * manifold uppsamlingsrör kokoonpano ys composition sammanställning kokoonpuristumaton hj incompressible okomprimerbar kokoontua.Puristin hj hydraulic press hydraulisk press hydr.Apu-, sivu- 11/I auxiliary annex/extra/tillägg apu, tuki, kokouma 7/II backup stöd arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate uppskatta, kritisera, klassificera arviointi * evaluation värdering arviointi, arvioida ys appraisal uppskatta arvo * value värde arvo, merkitys 17/II value betydelse arvo, merkitys 17/II value betydelse arvokkuus, -asema.Versus mot vastaanottaa 7/II receive emotta, motta vastaavasti 17/II consistently motsvarande vastahakoinen, haluton ys reluctant motvillig, ovillig vastahakoisesti ys reluctantly motvilligt vastakkainen 21/II contradictory motsatt vastakkainen 19/II opposite motsatt vastakkainen 8/II reverse motsatt vastakohta 19/II reverse motsvarighet, motsats vastakohta, ero 2/II contrast kontrast vastamutteri.8/II regardless of oberoende av riippuu jstk 18/II depends upon beror av riipuke * schacle rotatorfäste riistanhoito fm game management viltvård riittämätön * insufficient otillräcklig riittävä 14/II adequate tillräcklig riittävä 19/I adequate tillräcklig riittävä al44 adequate tillräklig riittävä al49 sufficient tillräklig riittävästi * sufficiently tillräckligt.15/I unloading lossning purolohi * trout bäckforel puskea ulos 2/I pushing out skjuta ut puskuri * buffer stötfångare puskutraktori fm bulldozer bandtraktor, schaktmaskin putken välityksellä hj by a tube meddelst rör putket, linjat 14/II lines rör; linjer putki 9/II pipe rör putki 7/I tube rör.

synchromesh  synkroniserad växellåda syrjäymä, tilavuus 13/II displacement displacement, volym syttyminen al42 firing antändning syttymisviive * ignition lag antändningsfördröjning, tändhastighet syttyvyys 19/I ignition quality  tändvillighet; antändningsförmåga sytytin, tulilanka * fuse tändare, knall,  kruttråd, tändtråd sytyttä, syttyä 2/I ignite  tända sytytys * ignition  tändning sytytysjärjestys al57.