Fastighetskartan är vår mest detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000.
Registerkartan kan du få följande information som tillägg till GSD-Fastighetskartan, vektor: Planer och bestämmelser visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.
3 Kartformatet är 75 80 cm som trycks dubbelsidigt med en kartyta på 75x40cm på varje sida.Fastighetsindelningen uppdateras i huvudsak kontinuerligt av kitchentime rabattkupong engelsk norsk oversettelse gratis lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning.Generalstabskartan ersattes av färgkartan, topografisk karta över Sverige som utgavs första gången 19541979.Tilläggsinformation, från Fastighetsregistrets kartdel.Den nya kartindelningen omfattar 244 kartblad.Koordinaterna och de knivskarpa linjerna ladda ner snapchat gratis på datorn i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och är inte juridiskt gällande.(Grönsaksbladet var populärnamnet på den första fastighetskartan som endast hade en grön bottenfärg.) 1999 byttes namnet från Gröna kartan till Terrängkartan och i samband med revidering från år 2000 infördes successivt det nya namnet.Dokumentation För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.
Produkten består av två delar; fastighetsindelning med fastighetsgränser och administrativ text.m.
Dokumentation, för en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.Nationell strandlinje, NSL - Lantmäteriet.Från Wikipedia, hoppa till: navigering, sök, terrängkartan, eller, lantmäteriets terrängkarta, är ett produktnamn för en topografisk karta i skala 1:50 000 över.I samband med byte av referenssystem från.GIS-program eller till, lantmäteriets egen utvecklade program Kartex.Du kan: lägga till och koppla egen information till objekt i kartan integrera kartinformationen i ditt eget system kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om ägare, byggnader, adresser och taxering visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.1:5 milj, 1:10 milj och 1:20 milj.