Inte minst genom de så populära USB-minnena.
Hemvideo-effekt Hemvideoeffekt (även känt som såpoperaeffekt) är en bieffekt av så kallad judder-justering vilken gör att ögat uppfattar en ökad bildfrekvens Denna effekt anser många vara anlägga rabatt vid husvägg störande då den för dem förstör biokänslan i en film.Ifall gammavärdet i en bild är högt (uppåt.0) kallas den för hård vilket innebär att övergången mellan olika färgtoner blir grövre.Upplösningen på en TV med 1920x1080 pixlar har kommit att definieras som Full HD medan upplösningen på en TV med 1280x720 pixlar har kommit att definieras som HD Ready.Till exempel var det Sharp som uppfann LCD-TV:n redan 1988.Varumärke/Tillverkare Det finns en mängd olika märken på TV-marknaden men det är ett litet antal mycket stora varumärken som dominerar den.Även om det bara handlar om en fördröjning på tusendelar av en sekund, kan detta göra skillnad för vissa användare.
VGA, vGA är föregångaren till DVI och en analog version av denna.
CI : CI (Common Interface) är ett slags kopieringsskydd som verkar mellan CA-modulen och TV:n.Tjock-TV) har i regel en utmärkt responstid.När denna typ av kontakt först introducerades var den korrekta beteckningen "subminiatyrkontakt".Detta får till följd att videon inte kan visas som den ska.DVB-C används till digital kabel-TV, DVB-S till digitala satellitsändningar och DVB-T till marksänd digital-TV.Komponent (eller Y/Pb/Pr som den också kallas) är en analog anslutning som överför video.
Aktiv 3D fungerar nämligen så att teven synkroniseras med de aktiva 3D-glasögonen och visar höger och vänster öga en bild om vartannat.