Jak mog znale najnowsz wersj aplikacji telefonu?
Normalnie robot rozpoznaje schody, progi i podobne przeszkody, co pozwala mu unikn kolizji.
Naley skontaktowa si z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux w celu sprawdzenia lub kupienia nowego zestawu present till en 10 årig kille akumulatorów (naley wymieni oba akumulatory, poniewa stanowi komplet).
Robot nie odkurza dywanów o dugim wosiu.Czy mona kupi pilot zdalnego sterowania robotem?Nie, potrzebujesz poczenia Wi-Fi do dahl skincare rabattkod podczenia robota do sieci.Podczy zasilacz do gniazda sieciowego.Czy mona odkurza robotem na zewntrz?Tak, jest to normalne dziaanie robota.Nie, stacj adujc trzeba ustawi zgodnie z instrukcj obsugi.Przednie koa: usun zapltane wosy i podobne zanieczyszczenia z gównych kó, aby umoliwi ich swobodne obracanie.Nie, robot rozpoznaje przeszkody na pododze, na przykad schody i progi.Tak, mona uywa robota.
Przed wyjciem akumulatory naley naadowa do 50 pojemnoci).
Odkurzanie w trybie ECO moe wyduy czas pracy do 60 minut.
Czas cakowitego adowania wynosi.Konieczna bdzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.w zalenoci od rodzaju podogi (na dkurzanie dywanu zuywa si wicej energii ni odkurzanie twardej podogi) w trybie normalnym.Czy czujniki/kamera s niebezpieczne dla dzieci lub oczu?Nic nie moe znajdowa si nad stacj adujc.Jak wyczyci przód oraz okno kamery?