Sout na 2B dle pravidel poárního sportu.
Zveejnte ho v "Názorech"., 10:18, peinu si spletla s pinou, redaktorka pelhimovského deníku, kter se tentokrát dával do potovních schránek zdarma, si u poáteckch oban dobrou reklamu neudlala.
Zúastní se ho 8 mustev.
Inzerát je tedy lacinjí, ne za vlohami obchod.Pro vtí pohodlí si mohou zájemci pinést poltáek a deku.Gratulujeme, 13:25 Budín irovnice V sobotu.záí 2015 se uskutení na Budín tanení gratis presentkort hm zábava.Zápas byl do 2/3 vyrovnan, stav byl 2:2 a 21 kuelek pro domácí.Stejn to vechno asi jedinec absolvovat nebude., 06:59 Ulinice v pírodním divadle Divadelní spolek irovnice sehraje ve dnech.6.a.Ten se stal rázem známm, kdy s manelkou a synem nali v lese na irovnicku hned u cesty ti obrovské hiby, jen vystoupili z auta.Ideální prostory by byly na autobusáku, kde u pár let zírají na lidi jen pinavá a místy polorozbitá vkladní okna zakrytá vyisovanmi záclonami., 12:44 Pedpov poasí pro irovnici Na stránkách /pocasi/ si mete do rámeku vepsat irovnice a máte zaruen pesnou pedpov poastí v rozmezí.Ty te nkdo zavezl hlínou a kamením.Jeho názory si mete peíst vcelku v naí rubrice irovnití autoi.Zatím je ale cel projekt stezky mezi dvma odvkmi rivaly" teprve na zaátku.
Dostane nov povrch a moná i znaení.Text najdete v rubrice Z historie irovnicka.V beznu, o velikonocích eká irovnické házenkáky úast na mezinárodním turnaji Prague handball cup, tedy velká vzva a motivaka dosáhnout co moná nejlepích vsledk.2014 ve 22:00 Události, komentáe s Michaelem Takáem.Chtli jsme tenkrát zmnu, a jak to dopadlo, si te posuzuje kad sám.