Då Du öppnar en ny bokföringsbok för Ditt andra räkenskapsår visas information på skärmen om hur betalningen går till och vilket identifikationsnummer som den nya bokföringsboken har.
Då Du första gången öppnade bokföringsboken gav Du den ett namn och bestämde i vilken mapp den skulle kronans apotek babybox gratis sparas.
Frågor om serviceavgiften : Vad är serviceavgiften?Vanligt är också att bokföringsboken öppnats i något annat program än Bokis (Plus/Express) och sparats i det programmet.Våra program utvecklas ständigt och vi har nu flera tusen nöjda registrerade användare.Under Arkiv i menyn i Bokis eller Öppna bokföring.Din bokföringsbok finns hela tiden kvar på Din dator där Du sparat den och påverkas inte av detta.Måste jag betala en ny serviceavgift om min dator havererar eller om jag använder Bokis eller Bokis Plus felaktigt så att den upplåsningskod jag fått inte fungerar?Det kan annars bero på att det inte gått att läsa Din e-postadress eller bokföringsbokens identifikationsnummer på inbetalningsavin eller att Du helt enkelt glömt att ange något av eller båda dessa.Om du installerar Google Chrome läggs Googles katalog till i systemet så att Google Chrome uppdateras automatiskt.
Din revisor kan gratis installera programmet på sin dator och bokföra bokslutsdispositionerna åt Dig.
Du kan prova DBF Manager redan nu genom att ladda hem provversionen här.
Det blir bra med Courier New, Normal, Storlek.Vi är mycket tacksamma ifall Du följer dessa anvisningar exakt eftersom den låga serviceavgiften bygger på en rationell hantering.Hur öppnar jag en ny bokföringsbok?Kan jag ta med programmet till min revisor för att få hjälp med bokslutsdispositionerna?Under Arkiv i menyn i Bokis eller Bokis Plus och bläddra Dig fram till filen d och öppna den.Betalningsbekräftelsen har Du väl kvar som ett bokföringsunderlag?När Du är klar med förra årets bokföring kan utgående balans ha ändrats för några konton.Så här står det i Handboken "Påbörja Din bokföring och säkerhetskopiera den innan Du skickar in Din betalning" och denna information är till för att Du som användare ska upptäcka att det blivit fel innan Du betalar för då är det lätt att öppna.