Gällande Gamla stan menade han: "Ön med det kungliga slottet kommer bara att innehålla lämningar av verkligt historiskt värde".
1900-talets ofullbordade regleringar och byggnadsverk redigera redigera wikitext Hyreshus på Skeppsholmen och Kastellholmen redigera redigera wikitext Kring 1800-talets slut och 1900-talets början var bostadsbristen och trångboddheten ett av de stora bekymren i Stockholm.
Slottsbygget är ett exempel för ett av Stockholms stora nedlagda byggprojekt.Isbn Rudberg, Eva (1989).40 Den USA -influerade skyskrapan på Blasieholmen skulle bli Europas högsta och överträffa de just färdigställda Kungstornen med 23 våningar.Isbn Hall, Thomas (1999).Utlåtandet till byggnadsnämnden av den 28 februari 1905 var undertecknat av stadsingenjören Herman Ygberg och även stadsplaneraren Per Olof Hallman hade tillfogat sitt namn med blyerts.Utöver Östberg hade även debattören August Brunius och arkitekten Ivar Tengbom kallat Bobergs arkitektur för osund och osvensk.Form et lanskap i sanden.14 ställa ut konst stockholm gratis Det djärvaste förslaget på ingrepp i Gamla stans bebyggelse var ett projekt från 1862, som lantmätaren Alexander Emil Schwabitz och byggmästaren August Emmanuel Rudberg tog fram på eget initiativ.Ett knappt år senare skedde mordet på Gustav III och kungens många byggprojekt avbröts.
37 Byggnadskontoret kom med ett eget förslag som Ferdinand Boberg hade utformat 1906.Värtahamnens och Värtagasverkets områden berördes inte och delen där senare Hjorthagen skulle byggas förblev grönområde.Johanneshovs skans som skulle bli ett av 42 försvarsverk runt Stockholm.13 Palmstedt utarbetade även noggranna ritningar för alternativa placeringar av Stockholms panteon.Här syns ett stort vitt palats med ett kupolkrönt centraltorn, utsträckta flygelbyggnader med arkader och hörntorn samt en enorm fritrappa som i flera etapper ledde ner till Klara sjö.Torget skulle kantas av fontäner och flera palats.Karta i Krigsarkivet Nordisk familjebok, artikel: Stockholms fasta försvar Abrahamsson (2004.Byggtiden för ett värdigare kungligt vilorum hade han beräknat till tio.29 Av Hornsbergs villastad blev några koloniträdgårdar som Stora Hornsbergs trädgårdskoloni och Karlbergs-Bro koloniförening och längst ute vid Ulvsundasjöns strand uppfördes 1891 Stora Bryggeriet.70 Abrahamsson (2004.