Informationen blir då med andra polarn och pyret rabattkod 2015 ord anonym enligt rekommendation av gällande dataskyddsförordning.
Annars blir din gåva presenterad som anonym.
Information om modersmål används för att ställa in ordinarie översättningsspråk.
Företaget kan ha rättmätiga intressen relaterade till bland annat följande funktioner: kundtjänst, hantering av felanvändningsärenden, produkt- och tjänsteutveckling.Tid sen senaste lösenordsändring Information användaren ger eller väljer att ge i samband med användning: Ljudfiler genererade av användaren under muntliga övningar Felsvar (ej kopplade till individuella användare) Feedback på studiematerial (valfritt) Användarrekommendationer (valfritt) Vänner tillagda av användaren (valfritt) Mottagare av användarens veckorapporter (valfritt) Studiegruppdata.Användaren har även rätt att begära att företaget raderar användarens personuppgifter från WordDives databas.I Finland hänvisas detta ärende till Dataombudsmannens byrå.Åtar sig att följa tillämpliga dataskyddsförordningar vid behandling av personuppgifter.Viss personlig data överförs också till WordDives marknadsföringspartner, såsom Facebook och Snapchat, för riktade reklamer.Information användaren ger i samband med registrering: För att användaren ska kunna registrera sig och använda WordDive-tjänsten måste denna ange sitt namn, e-postadress, ett lösenord kopplat till ett användar-ID (e-postadress) och från vilket landet tjänsten avses användas.Uppfyllande av ett rättsligt krav innebär att personuppgifter behandlas i exempelvis skatte- eller redovisningssyfte.Kopior kan begäras via e-post.Dessa är: Medgivande Fullgörande av ett kontrakt Uppfyllande av rättsligt krav Skydd av väsentliga intressen Grunder gällande offentliga intressen eller offentlig makt Rättmätiga intressen WordDive lagrar och behandlar huvudsakligen personuppgifter i enlighet med grunderna för medgivande, fullgörande av ett kontrakt, grunder gällande företagets uppfyllande.Syftet med listorna är att motivera användaren och användarens vänner i deras studier.
Användarens e-postadress krävs för att kundtjänst ska kunna kontakta användaren.Syftet med att be om telefonnummer är för att kunna erbjuda kundtjänstsupport.Observera att data som genereras i samband med övningar inte kan kopplas till individuella användare om all annan data har raderats.Om användaren inte vill dela med sig av de personuppgifter som krävs för att kontraktet ska fullgöras eller företagets rättsliga krav eller övriga rättmätiga intressen ska uppfyllas kan tjänsten inte användas.Delar av webbsidan kräver att användaren accepterar cookies för att den ska fungera korrekt.Med undantag av sådan information som krävs av myndigheter (t.ex.Webbsidan m och mobilappen WordDive är belägna på servrar tillhörande den finska molntjänsten Nebula i Helsingfors.Vad är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?
Informationen angiven i avsnitt 4 lagras och behandlas i följande syften: Användning av tjänsten Användarens e-postadress och lösenord krävs för att slutföra registreringen och logga in till tjänsten.