Få flyttstädningsoffert snabbt och enkelt!
Om du får posten eftersänd från din gamla adress kan du enkelt se vilka som inte har din nya adress och meddela dem så fort som möjligt.
Flyttanmälan ändrar bara hos myndigheter och de bolag som prenumererar på ändringarna, vanligtvis banker och försäkringsbolag.Båda tjänsterna kan beställas på Adressä.Service, till gratis spins 2017 toppen av sidan.Eftersändning av din post kan endast beställas via Adressä som samarbetar med postleverantörerna och distribuerar din nya adress till dem.Flyttanmälan ger stor nytta, uppgifterna om flyttningen registreras samtidigt både i det rikstäckande befolkningsdatasystemet som drivs av magistraterna och på Posten.Skatteverket ser till att din nya adress förmedlas till myndigheter och liknande, samt att spar (Statens personadressregister) uppdateras.
Det finns regler för barn 0-16 år och för barn som är 16-18.
Det gäller lite speciella regler för adressändring av barn, läs längre ned i denna artikel.Få flyttoffert från kontrollerad flyttfirma.Bra länk kring flyttanmälan och adressändring gratis: Flyttanmälan gratis direkt till Skatteverket.Att skicka flyttkort eller flytt-sms med din nya adress är en smidig lösning.Dessutom får många pensionsanstalter, banker, försäkringsbolag, organisationer, tidningsutgivare och företag de nya adressuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet.Man kan också göra flyttanmälan med en blankett, som fås hos posten eller magistraten.Om bara en förälder vill flytta och göra adressändring.Om bara den ena föräldern skriver under och det finns två vårdnadshavare så skickar Skatteverket automatiskt ut ett brev till den andra föräldern med frågan om den samtycker.